Czy kwalifikuję się do udziału w badaniu?

Czy kwalifikuję się do udziału w badaniu?