Подходящ/а ли съм за участие?

Подходящ/а ли съм за участие?